Beau and Monique, Dogs, Dog, Travel, Australia, Photos and Pictures

Wednesday, May 12, 2010

Passiespelen Tegelen 2010

passiespelen-tegelen-2010

Het Passiespel verhaalt de emotionele gebeurtenissen uit de laatste dagen van het leven van Jezus: van de opwekking uit de dood van Lazarus, van de glorieuze intocht van Jezus in Jeruzalem, het laatste Avondmaal met de twaalf apostelen, het verraad van Judas, de door de hogepriesters geëiste veroordeling van Jezus, zijn pijnlijke kruisgang en uiteindelijk zijn dood aan het kruis op de Calvarieberg. Het zijn die gebeurtenissen, die de christenen gedenken tussen Palmzondag en Pasen.Reeds vele eeuwen voordat Jezus in het jaar 30 A.D. ten tonele verscheen verwachtten de joden de verschijning van de verlosser, de Messias. In de Romeinse provincie Palestina begon Jezus op zijn dertigste publiekelijk zijn leer te verkondigen. Hij werd omgeven door twaalf leerlingen. Een van hen was Judas Iskariot, met wiens hulp het Sanhedrin erin slaagde om Jezus te arresteren en ter berechting over te dragen aan de Romeinse autoriteit. Jezus werd beschuldigd van verraad tegen Rome. Uiteindelijk beval Pontius Pilatus de kruisiging van Jezus.
HARE MAJESTEIT KONINGIN BEATRIX BEZOEKT PREMIÈRE PASSIESPELEN 2010   18-4-2010
De première van de Passiespelen op zondag 16 mei zal worden bijgewoond door Hare Majesteit Koningin Beatrix. Voorzitter Wim Beurskens zei naar aanleiding van het verheugende nieuws, dat “het bestuur van de Passiespelen dolblij en bijzonder verguld is” en dat het “werkelijk hartverwarmend is, dat Koningin Beatrix ons de eer aandoet om de première met haar aanwezigheid luister bij te zetten”. Deze koninklijke belangstelling zal de première van de 19e editie van de Passiespelen, die vanwege het vele nieuwe - regie, muziek, tekst, decor, kostuums - toch al bijzonder belooft te worden, extra luister bij zetten. Een kroon op het werk van de vele honderden vrijwilligers. Koningin Beatrix bezocht eerder de Passiespelen in 1990. 

posted by Monique at 1:51 pm  

Bookmark This

No Comments »

No comments yet.

Leave a comment


2006 - 2011 Content by Monique